Biała lista podatników VAT – co to jest i gdzie znaleźć białą listę VAT

Wiedza na temat danego kontrahenta może pomóc podjąć na przykład decyzję, czy jest on wiarygodny. Może w tym pomóc tak zwana biała lista podatników VAT. Jest to wykaz firm oraz osób samo zatrudnionych, które są płatnikami VAT.

Po co została stworzona biała lista podatników VAT?

Jest to baza danych, gdzie znajdują się dane oraz numery kont bankowych należących do firm będącymi płatnikami podatku VAT. Celem było uszczelnienie systemu podatkowego. Stosowanie tej listy (z zarazem korzystanie z konta bankowego ujętego w tej bazie danych) jest de facto obligatoryjne dla przedsiębiorców. Oznacza to, że wszystkie przelewy oraz transakcje powinny być zawarte z udziałem rachunków znajdujących się na białej liście podatników VAT. Jeżeli transakcja zostanie zaksięgowana na inny rachunek niż widnieje w bazie danych, przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o tym właściwe organy w ciągu 3 dni.

Czym jest transakcja w białej liście podatników VAT?

Zdefiniowanie pojęcia transakcji jest bardzo istotne w kontekście księgowania przychodów w białej liście podatników VAT. Świadczenie usług, przychody (a także związane z nimi koszty), czy dostawa towarów to kwestie, za które należności muszą znaleźć się w rejestrze białej listy podatników VAT. Dodatkowo uwzględnić jako transakcję należy płatności z tytułu usług ciągłych. Wszystkie przykłady podane powyżej to operacje finansowe, które powinny być prowadzone na i z rachunku, który można znaleźć we wspomnianej bazie danych. Natomiast szybkie przychody pieniężne, takie jak płatności kartą, czy szybkie przelewy online nie wymagają weryfikacji rachunku na białej liście podatników VAT.

Biała lista podatników VAT – gdzie ją znaleźć?

Narzędzie, jakim jest biała lista podatników VAT została utworzona przez ministerstwo finansów w 2019 roku. Jest dostępna na stronach ministerstwa finansów, a także na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Baza danych jest prowadzona i na bieżąco aktualizowana (raz dziennie) przez Krajową Administrację Skarbową. Znając numery NIP i REGON lub nazwę firmy, można łatwo znaleźć dane przedsiębiorstwo oraz dane o nim. Jak znaleźć się na białej liście podatników VAT? Nie trzeba nic robić – szef Krajowej Administracji Skarbowej samemu doda firmę do wykazu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *