Co obejmuje ubezpieczenie OC, AC i NNW?

Ubezpieczenie OC – co obejmuje?

OC (czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego i nie możemy się uchylić od jego posiadania. Dlaczego jednak posiadanie OC jest koniecznością i w jaki sposób zapewnia nam ochronę?

Ubezpieczenie OC obejmuje rekompensatę wyrządzonych szkód materialnych i osobowych powstałych w wyniku kolizji (śmierć, uszkodzenia ciała, utrata lub zniszczenie mienia). Warto wiedzieć, że polisa nie jest przypisana do konkretnej osoby, ale samochodu. Oznacza to, że ubezpieczenie chroni każdego upoważnionego, kto w momencie wyrządzenia szkody prowadził pojazd.

Przykładowo, jeżeli spowodowaliśmy stłuczkę, wypadek lub uszkodziliśmy cudzy pojazd (np. na parkingu) to nie płacimy z własnej kieszeni za powstałe szkody, ale robi to za nas ubezpieczyciel. Gdybyśmy nie posiadali OC to wszystkie koszty musielibyśmy pokryć samodzielnie – łącznie z leczeniem i rehabilitacją osób poszkodowanych, co wiąże się z dużym i długotrwałym obciążaniem finansowym.

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co oznacza, że nie mamy obowiązku jego posiadania. Do jego zadań należy ochrona naszego pojazdu przez losowymi zdarzeniami (np. gradem, pożarem, uszkodzeniami spowodowanymi przez dzikie zwierzęta, ryzykiem kradzieży czy wandalizmu itd.) oraz pokrycie szkód powstałych na naszym pojeździe z naszej winy.

Przed zakupem AC powinniśmy porównać różne oferty, aby mieć pewność co do przyznania ewentualnego odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Niektórzy ubezpieczyciele zastrzegają sobie wyłączanie odpowiedzialności do jakiejś kwoty, mają dłuższe terminy przyznania odszkodowania lub zaniżają wartość samochodu czy jego wyposażenia.

NNW – czym jest i co obejmuje to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe, ale warto je posiadać. Chroni ono nie tylko kierowcę, ale również wszystkich pasażerów (tylu, ilu jest określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Ubezpieczenie obejmuje sytuacje kiedy osoby poszkodowane doznały trwałych uszkodzeń ciała lub uszczerbków na zdrowiu. Ubezpieczyciel dokonuje procentową ocenę stanu osób uległych wypadkowi i na tej postawie wypłaca odszkodowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *