Czym jest badanie DISC i dlaczego nie nazywamy go testem?

Narzędzia biznesowe, takie jak Extended DISC, są nierzadko uważane błędnie za testy. W poniższym tekście wyjaśniamy, dlaczego Extended DISC nie jest testem psychologicznym, choć istnieją między nimi podobieństwa. Wyjaśnimy również, jakie cele realizuje wspomniane narzędzie. 

Czym są testy psychologiczne?

Testy psychologiczne to rozwiązanie stosowane przez organizacje, ale także przez lekarzy. Służą do określenia m.in. osobowości osoby badanej, określenia jej profilu psychologicznego. Celem badania jest dopasowanie danej osoby do potrzeb organizacyjnych lub pomoc psychologiczna. Testy psychologiczne odnoszą się do pojęcia osobowości, którą można definiować na wiele sposobów. Mogą także skupiać się wyłącznie na wybranym aspekcie funkcjonowania człowieka, np. komunikacji czy relacji z innymi ludźmi. 

Jak sama nazwa wskazuje, badanie ma formę testu, czyli zestawu pytań z kilkoma odpowiedziami do wyboru. Ich szczegółowy wygląd może być jednak różny. Pytania mogą mieć charakter wyboru konkretnej odpowiedzi jako najbliższej myśleniu respondenta, jak i mogą być oceniające (w skali od 1 do 5, czy też 1-10). Celem testów psychologicznych czy osobowościowych jest uzyskanie możliwie obiektywnych danych na temat tego, jak respondent się zachowuje i do jakiego, uprzednio zdefiniowanego typu osobowości, pasuje. Profesjonalne testy tego typu nie badają jednak poglądów, wiedzy branżowej, ogólnej, nie są również testami na inteligencję. W żaden sposób również nie oceniają respondenta. 

Czy Extended DISC® to test?

Jedyne, co łączy typowe testy psychologiczne z Extended DISC®, to forma przeprowadzania badania. Podobnie jak w wypadku innych narzędzi, tak i Extended DISC® korzysta z testowej formy odpytywania respondentów, gdyż jest to szybko metoda, dzięki której ankietowany może zakończyć badanie w kilkanaście minut. Ponadto forma testowa może kojarzyć się z ocenianiem – zarówno Extended DISC®, jak i inne profesjonalne narzędzia tego typu nie mają na celu wskazania badanemu złych i dobrych odpowiedzi i nie są projektowane z tą myślą. 

Co poza tym istotne, Extended DISC® nie bada osobowości, ale styl zachowań. Choć pojęcia te są dość blisko, w naszym rozumieniu granica między nimi jest bardzo wyraźna. Extended DISC® opiera się na 4 stylach zachowań Carla Gustava Junga (D, czyli styl Dominujący, I, czyli styl Towarzyski, S, czyli styl Wspierający oraz C, czyli styl Dokładny). Wynik badania to natomiast analiza, która pokazuje, jakie charakterystyczne zachowania są właściwe dla respondenta. Wskazuje także, co jest w jego przypadku silną stroną, jakie ma naturalne talenty (można je rozumieć jako czynności, które mogą być wykonywane bez większego wysiłku) oraz, co bardzo ważne w kontekście środowiska zawodowego, jakie są kluczowe czynniki stresogenne i motywujące danego pracownika. W związku z tym Extended DISC® jest wartościowym narzędziem biznesowym, stosowanym w firmach, które poszukują wsparcia w takich obszarach, jak rekrutacja, zarządzanie talentami czy rozwiązywanie problemów komunikacyjnych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *