Kategorie uprawnień UDT na suwnice

Jeżeli w Twojej firmie na co dzień pracują suwnice dźwigarowe blachownicowe, suwnice z dźwigarem kratownicowym lub innego rodzaju dźwignice, z pewnością zetknąłeś się z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT). Aby móc wytwarzać, naprawiać lub użytkować ciężki sprzęt, zakład powinien mieć stosowne uprawnienia wydane właśnie przez UDT. Obowiązek posiadania uprawnień dotyczy także operatorów maszyn. Kiedy pozwolenia są niezbędne i jak je uzyskać?

Kiedy potrzebne są uprawnienia UDT?

Zakład techniczny, który zajmuje się wytwarzaniem, naprawą, montażem lub modernizacją urządzeń transportu bliskiego, musi uzyskać uprawnienia UDT. O jakich urządzeniach mowa? Mogą to być na przykład suwnice dźwigarowe, wśród których wyróżniamy:

 • suwnice jednodźwigarowe,
 • suwnice dwudźwigarowe,
 • suwnice wielodźwigarowe.

Wymogi certyfikacji dotyczą zarówno zakładów krajowych, jak i zagranicznych, ale także osób, które wykonują niezbędne czynności. Wszyscy pracownicy zajmujący się konserwacją maszyn zobowiązani są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność wykonywania stosownych czynności oraz znajomość warunków technicznych stawianych przez UDT w tym zakresie.

O jakich pracownikach mowa? Przede wszystkim będą to spawacze, zgrzewacze, lutowacze i osoby zajmujące się obróbką plastyczną oraz cieplną elementów instalacji.

Uprawnienia UDT na suwnice są także niezbędne dla osób, które w swojej codziennej pracy zajmują się obsługą tego typu maszyn.

Jak zdobyć uprawnienia UDT na używanie suwnic?

Wszystkie uprawnienia UDT przyznawane są na podstawie ustawy o dozorze technicznym oraz Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT są przyznawane po zaliczonym egzaminie państwowym składanym przed komisją. Egzamin zawsze składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej, sprawdzającej umiejętności obsługi urządzeń (np. suwnicy jednodźwigarowej).

Zaświadczenia wydawane przez UDT ważne są 5 lat (dla suwnic uniwersalnych) lub 10 lat (dla suwnic uniwersalnych i wyspecjalizowanych). Przedłużenie uprawnień jest bezpłatne i następuje na wniosek osoby uprawnionej.

Pamiętaj, że używanie suwnic i dźwignic innego rodzaju bez uprawnień jest całkowicie zakazane. To potencjalnie niebezpieczne narzędzia, których nieumiejętne wykorzystanie może skończyć się kalectwem, a nawet śmiercią operatora, ale też osób postronnych.

Jakie rodzaje uprawnień na suwnice wyróżnia UDT?

Do 2019 r. można było wyróżnić następujące kategorie uprawnień:

 • I S – obejmowały suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe,
 • II S – obejmowały suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Kategoria uprawnień I S miała szerszy zakres i obejmowała także zezwolenia przyznawane w oparciu o certyfikat II S.

Po 2019 roku przepisy uległy zmianie. Obecnie klasy pozwoleń nie mają już numeracji i nie występuje w nich podział na sterowane z kabiny lub poziomu roboczego. Nowe uprawnienia UDT obejmują kategorię:

 • niższą – suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia,
 • wyższą – suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Zwróć uwagę, że wśród przykładowych rodzajów maszyn nie ma już żurawi stacjonarnych warsztatowych. Ustawodawca wyodrębnił tę kategorię i przewidział dla niej osobne uprawnienia nadawane po zdaniu specjalnego egzaminu.

Jak odróżnić suwnice ogólnego i specjalnego przeznaczenia?

Suwnice ogólne przeznaczenia określa się inaczej jako hakowe. Są one przeznaczone do transportu ładunków przy użyciu uniwersalnych, wymiennych urządzeń chwytnych, np. trawers i zawiesi montowanych na hakach.

Przykładem takich urządzeń są np. suwnice dwudźwigarowe lub suwnice wielodźwigarowe. W zależności od budowy dźwigara można wyróżnić:

 • suwnice z dźwigarem walcowanym,
 • suwnice z dźwigarem blachownicowym,
 • suwnice z dźwigarem kratownicowym.

Suwnice specjalnego przeznaczenia (technologiczne lub procesowe) są przystosowane do wykonywania określonych zadań. Zazwyczaj dopasowuje się je do wymagań stawianych przez branżę danego klienta. Przykładem dźwignic technologicznych są suwnice:

 • kafarowe,
 • kuzienne,
 • lejnicze,
 • hartownicze,
 • stryperowe,
 • wsadowe.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy masz do czynienia z suwnicą ogólnego, czy też specjalnego przeznaczenia, typ dźwignicy możesz sprawdzić w jej książce rewizyjnej.

Jeżeli potrzebujesz unowocześnić park maszynowy w swoim zakładzie i szukasz profesjonalnych, personalizowanych rozwiązań, zajrzyj na. Znajdziesz u nas nie tylko ekonomiczne suwnice uniwersalne, ale też zindywidualizowane suwnice technologiczne wraz z kompletem niezbędnych podzespołów.

Zaufaj liderom w branży i bądź spokojny o swój sukces!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *