Outsourcing zdominuje rynek zatrudnienia w kolejnych latach

Rok 2020 przyniósł nam ogromne zmiany na rynku pracy. Społeczna izolacja wymusiła na pracodawcach szybkie przeorganizowanie modelu zatrudnienia i wysłanie pracowników na home office. Niektóre firmy szykowały się na to od dłuższego czasu, inne natomiast testowały to rozwiązanie w warunkach „bojowych”. Pewne jest natomiast, że model pracy zdalnej będzie trwałym trendem, podobnie jak coraz popularniejszy outsourcing. Świadczy o tym także olbrzymie zainteresowanie usługami agenci pracy mających doświadczenie w budowaniu zewnętrznych zespołów oraz prowadzeniu rekrutacji dla centrów usług wspólnych.

BPO i SSC – idealne modele biznesowe na czasy po pandemii

Polska jest dziś pierwszym w Europie i trzecim na świecie krajem z największym udziałem centrów usług wspólnych. Swoje jednostki nad Wisłą mają m.in. tacy giganci, jak Google, IBM, Intel czy Samsung. Modele BPO (świadczenie usług na rzecz zewnętrznych klientów) oraz SSC (świadczenie usług na rzecz firmy-matki) doskonale się przyjęły i z całą pewnością będą dalej rozwijane, szczególnie po pandemii.

Sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia przez cały 2020 rok dobitnie pokazała, że firmy nie mogą uzależniać się wyłącznie od pracy stacjonarnej – a już szczególnie te, które posiadają oddziały w różnych krajach. Wielokrotnie dochodziło do przypadków, kiedy to np. oddział w Wielkiej Brytanii był całkowicie zamknięty, a pracownicy wykonywali swoje obowiązki w domu, podczas gdy oddział w Polsce funkcjonował prawie normalnie.

Takie doświadczenia siłą rzeczy skłonią firmy, szczególnie korporacje, do tego, aby inwestować we własne centra usług wspólnych lub też korzystać z nich w ramach outsourcingu.

Pokażmy to na dwóch hipotetycznych przykładach:

  1. Firma z USA posiada centrum SSC w Warszawie. Pomimo tego, że oddział główny nie pracuje stacjonarnie z uwagi na wysokie zagrożenie epidemiczne, placówka w Polsce może normalnie realizować zadania spoza tzw. core biznesu, czyli np. obsługiwać sprawy księgowe, przygotowywać oferty dla klientów, zarządzać logistyką czy administrować systemami informatycznymi.
  2. Firma z Polski mocno ucierpiała z powodu lockdownu i musiała zredukować zatrudnienie, likwidując działy wspierające, a zostawiając tylko produkcję. Takie przedsiębiorstwo na etapie odbudowywania swojej pozycji po pandemii chętniej skorzysta z zewnętrznej obsługi realizowanej w modelu BPO, aby np. mieć zapewnione wsparcie w zarządzaniu finansami, księgowością, obsługą klienta etc.

Zarówno BPO, jak i SSC są doskonałymi przykładami na to, jak realizacja idei outsourcingu może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i konkurencyjności biznesu w niepewnych czasach. Firmy będą coraz chętniej korzystać z obu tych rozwiązań, ponieważ same w ostatnich miesiącach przekonały się, jak ryzykowne może być ograniczanie się wyłącznie do wewnętrznej struktury i opieranie całej działalności na pracy zespołu stacjonarnego.

Outsourcing przynosi wymierne korzyści polskim przedsiębiorcom

Choć nadal można się spotkać z opinią, że outsourcing różnych procesów biznesowych jest wyłącznie sposobem na optymalizację kosztów działalności i de facto zagrożeniem dla pracowników, to na szczęście coraz więcej firm zaczyna dostrzegać w nim znacznie większy potencjał.

Światową, w tym polską gospodarkę czekają ogromne zmiany. Konsumenci przyzwyczajeni do korzystania z usług online niechętnie wrócą do tych świadczonych stacjonarnie. Nadal rozwijać będzie się sektor e-commerce, a boom na rozwiązania informatyczne w firmach dopiero nadchodzi. Trudno jest sobie natomiast wyobrazić, aby każdy przedsiębiorca nagle znalazł zasoby pozwalające mu przejść proces cyfryzacji i stworzyć własny dział IT. Nie ma też takiej potrzeby, skoro jest outsourcing.

To właśnie branża IT, jak w soczewce skupia w sobie wszystkie kluczowe zalety outsourcingu, czyli:

  • oszczędności po stronie przedsiębiorcy,
  • elastyczność w zwiększaniu i ograniczaniu liczebności zespołu,
  • możliwość skoncentrowania się na rdzeniu działalności biznesowej przy jednoczesnym wyekspediowaniu innych obowiązków, które dziś mocno angażują pracowników (np. administrowanie systemem CRM),
  • oszczędność czasu – w momencie, gdy przedsiębiorca musi pilnie zrealizować jakiś projekt, ale nie ma odpowiedniego zaplecza kadrowego, może skorzystać ze wsparcia zewnętrznego zespołu np. programistów, unikając tym samym konieczności przeprowadzenia rekrutacji.

Jak zbudować zewnętrzny zespół wspierający rozwój biznesu?

Z outsourcingu można korzystać na różne sposoby, chociażby podejmując współpracę B2B z inną firmą świadczącą interesujące nas usługi w modelu zdalnym. Jeśli jednak celem jest zbudowanie zewnętrznego zespołu specjalistów, np. programistów, którzy wesprą przedsiębiorcę na etapie realizacji jakiegoś projektu, wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usługi agencji HR.

Firma rekrutacyjna dobierze odpowiednich pracowników pod kątem oczekiwań swojego klienta i zaproponuje dogodny dla niego model zatrudnienia – czy to w oparciu o umowę o pracę, czy B2B.

Jedną z najbardziej polecanych agencji HR na warszawskim rynku jest Verita HR, która specjalizuje się w budowaniu zespołów outsourcingowych dla branży IT, finansowej, sektora bankowego oraz BPO i SSC. Agencja ma aż 97% pozytywnych ocen pracodawców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *