Prawo kobiet w ciąży – co na temat ciąży mówi prawo pracy?

Wiele kobiet w ciąży stara się jak najdłużej pozostać w swojej pracy i być aktywną zawodowo. Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno w okresie ciąży, jak i po narodzinach dziecka, przysługują im szczególne uprawnienia i są traktowane inaczej niż pozostali pracownicy. Warto więc zaznajomić się z przydatnymi informacjami, które reguluje prawo pracy. O tym, jakie są prawa kobiet w ciąży, przeczytasz w poniższym artykule.

Jakim prawom podlega ciężarna?

Ciężarne kobiety powinny być świadome przysługujących im uprawnień, aby nie doszło do łamania praw. Dlatego też w ciąży przysługuje im ochrona w zakresie:

  • Rozwiązania umowy o pracę – nie uznaje się możliwości rozwiązania umowy w okresie ciąży lub w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, czy wychowawczego. Warto jednak zaznaczyć, że tego typu umowa nie dotyczy osób przebywających okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca. W przypadku zwolnienia, kobiety w ciąży mają prawo do odszkodowania lub przywrócenia do pracy, o czym przeczytasz na stronie: https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-pracy/
  • Możliwości wykonywania badań lekarskich – w czasie pracy ciężarnej przysługuje prawo do odbywania badań lekarskich. Jeśli zlecone badanie nie może zostać przeprowadzone poza pracą, pracodawca ma obowiązek zwolnić ciężarną od pracy, na czas jego trwania. Przy tym warto pamiętać, że wizyta u lekarza nie może wpłynąć na wartość wynagrodzenia. 
  • Wypowiedzenia – jeśli pracownica dowie się o ciąży w trakcie okresu wypowiedzenia, jego złożenie przez pracodawcę traci moc. Reguła odnosi się również do sytuacji po upływie okresu wypowiedzenia, kiedy czas trwania umowy jeszcze obowiązuje, a kobieta dowie się o zajściu w ciążę Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku porozumienia stron lub dobrowolnego wypowiedzenia umowy przez pracownicę – nie straci ono na swojej mocy, nawet jeśli później dowie się o ciąży.
Prawo pracy - czego nie mogą robić kobiety w ciąży?

Prawo pracy – czego nie mogą robić kobiety w ciąży?

Więcej o przepisach z zakresu prawa pracy dowiesz się pod adresem: https://smadwokaci.pl/. Warto też wiedzieć, że istnieją pewne sytuacje, które nie powinny zaistnieć w przypadku zatrudnionych ciężarnych. Dotyczą one: 

  • Zakazu pracy w porze nocnej i systemie nadgodzin – pracodawca ma zakaz zatrudniania ciężarnej w godzinach nadliczbowych. Przepis ten dotyczy wszystkich kobiet w ciąży, niezależnie od tego, czy czują się gotowe podjąć taki tryb pracy, czy nie. Z kolei w przypadku, gdy kobieta była zatrudniona w porze nocnej, należy zmienić czas i rozkład jej pracy, aby wykonywała ją o innej porze dnia. Jeśli takie rozwiązanie nie jest osiągalne w dotychczasowej firmie, pracodawca powinien zapewnić ciężarnej możliwość przeniesienia do innej, dziennej pracy
  • Zakaz wyjazdu na delegację – także w tym aspekcie wskazuje się na szczególne uprawnienia. Kobiecie w ciąży nie może zostać zlecony wyjazd służbowy. Ponadto ciężarna nie powinna być zatrudniona w przerywanym systemie czasu pracy, o ile sama nie wyrazi na to zgody.
  • Zakaz wykonywania określonych prac – istnieje wykaz prac, których na danym stanowisku nie mogą podejmować zarówno kobiety w ciąży, jak i te karmiące. Dotyczy to zadań, które w określonym stanie mogą być szczególnie szkodliwe dla zdrowia. Dlatego też zabrania się m.in. podnoszenia i przenoszenia przedmiotów powyżej 3 kg, wykonywania prac pod ziemią, wypełnianie zadań w miejscach narażonych na nadmierny hałas, czy drgania.

Powrót do pracy po ciąży

Po upływie urlopu macierzyńskiego kobiety mają prawo wrócić na swoje stanowisko. Jeśli natomiast pojawiają się pod tym względem jakiekolwiek przeszkody, pracodawca musi wyrazić zgodę na zatrudnienie przy wykonywaniu innych zadań. Warunek jest jednak taki, że muszą być one równorzędne z dotychczas pełnionymi, a także powinny pokrywać się z kwalifikacjami zawodowymi kobiety. Po zakończeniu jej urlopu macierzyńskiego, przestaje być chroniona przed wypowiedzeniem umowy. Dlatego też pracodawca może złożyć jedynie wypowiedzenie na zasadach ogólnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *