Przychód a dochód – różnice

Terminy przychodu i dochodu są bardzo często mylone, w szczególności przez osoby, które praktycznie wcale nie mają styczności z rachunkowością. W związku z tym w niniejszym artykule chcemy przedstawić Państwu znaczące różnicę między tymi dwoma terminami.

Czym się różni dochód od przychodu?

Na wstępie należy wyjaśnić sobie te dwa kluczowe pojęcia. Otóż, dochodem określa się kwotę, która została pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Natomiast przychodem określa się sytuację, podczas której uzyskana kwota pieniędzy nie została jeszcze objęta pomniejszeniem o podatek dochodowy. Kolejną kluczową kwestią jest, że przychód może wynikać i dotyczyć różnych form zarobkowych. Niezależnie czy powstaje on w wyniku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy ze stosunku pracy, bądź stosunku służbowego. Przychodem określa się także łączną wartość ze sprzedaży na przykład dóbr oraz towarów. Przychód liczony jest przez dodanie wszystkim sum netto, bez obowiązującego podatku VAT, należnego fiskusowi.

Przychód

Zarówno przychód, jak i dochód można obliczać rocznie, miesięcznie, jak również kwartalnie. Do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć w szczególności wszelkie opłaty poniesione na rzecz wynagrodzeń pracowniczych, opłaty za czynsz, prąd, jak również źródeł ubezpieczenia tych przychodów. W sytuacji, gdy przedsiębiorca wystawia faktury, to koszt przychodu tworzy się automatycznie z chwilą jej wystawienia. Warto o tym pamiętać, ponieważ sytuacja taka nie powstaje w momencie rzeczywistej płatności.

Dochód

Mówiąc więcej o dochodzie, należy wspomnieć o bardzo istotnej kwestii, a mianowicie o tym, że dochód świadczy o wartości danej firmy, dlatego tak istotne jest, aby go mieć. Oznacza to bowiem, że dane przedsiębiorstwo prosperuje bez zastrzeżeń i dobrze funkcjonuje, zarabiając w ten sposób na siebie. Należy również pamiętać, że podatku dochodowego nie można w żaden sposób wrzucić w koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Dochód tyczy zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. I dzieli się on na dwa rodzaje: dochód netto i dochód brutto. Dochodem netto nazywa się te środki pieniężne, które rzeczywiście trafiły na konto pracownika. Z kolei dochodem brutto nazywa się całkowitą kwotę wygrodzenia, która nie została jeszcze pomniejszona o wszelkie składki i ubezpieczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *