Rola audytora wiodącego ISO 27001 w kreowaniu bezpiecznej kultury informacyjnej

Troska o bezpieczeństwo informacji jest zadaniem każdej organizacji, zwłaszcza w czasach różnorodnych wyzwań związanych z cyberprzestępczością. Jak zatem zadbać o procedury wewnętrzne i skutecznie chronić dane? Jeden z międzynarodowych standardów, czyli ISO 27001 daje firmom czy też instytucjom, narzędzia do ochrony informacji przed wszelkimi formami naruszeń. Co więcej, wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z tą normą może w przyszłości przynieść wiele korzyści, również na płaszczyźnie biznesowej. Dowiedz się, na czym polega proces certyfikacji i jaką rolę odgrywa w nim audytor wiodący ISO 27001!

Co to jest ISO 27001 i jak działa?

Norma ISO 27001 jest jednym ze standardów International Organization for Standardization, czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Dotyczy on bezpośrednio bezpieczeństwa informacji i wyznacza wymagania dla systemów zarządzania, zapewniając organizacjom procedury i narzędzia niezbędne do skutecznej ochrony przed naruszeniem poufności, integralności i dostępności. Warto nadmienić, że ISO 27001 ma uniwersalny charakter, dzięki czemu można wdrożyć odpowiednio spersonalizowaną wersję tej normy zarówno w większych, jak i mniejszych przedsiębiorstwach z różnych branż.

Na czym polega proces certyfikacji ISO 27001?

Organizacja, która wdrożyła w swoich strukturach standard ISO 27001, może podjąć dobrowolną decyzję o wzięciu udziału w procesie certyfikacji, czyli oceny tego, czy dany system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełnił wymagania normy. Zwieńczeniem tej procedury jest przyznanie certyfikatu – dokumentu, który nie tylko potwierdza wysokie standardy, ale i stanowi potężne narzędzie marketingowe, przyciągające nowych klientów i kontrahentów. Aby zainicjować certyfikację, należy zgłosić się do jednej z jednostek certyfikujących, która zajmuje się ISO 27001. Na podstawie zebranych informacji ustalane są warunki współpracy, czyli m.in. koszty.

Audytor wiodący ISO 27001 – rola i zadania

Jeśli jednostka certyfikująca i dana organizacja dojdą do porozumienia, można przystąpić do audytu certyfikującego, będącego kluczowym etapem oceny. Niezależna analiza sytuacji zastanej na terenie firmy czy instytucji, a także weryfikacji dokumentacji i istotnych dla bezpieczeństwa informacji procedur, to zadanie audytora wiodącego ISO 27001. Na podstawie sporządzonego przez niego raportu jednostka oceniająca nadaje lub odrzuca certyfikat. Audytorami wiodącymi systemów zarządzania bezpieczeństwem mogą zostać osoby na stanowiska kierowniczych oraz pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i certyfikowanie ISO 27001. Aby uzyskać odpowiednie uprawnienia, należy wziąć udział w profesjonalnym szkoleniu, które często są prowadzone np. przez jednostki certyfikujące.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu na audytora wiodącego ISO 27001?

Audytor wiodący ISO 27001 dzięki uczestnictwu w kursie zyska nie tylko prawo do przeprowadzania audytów, ale i niezbędną do wykonywania tej pracy wiedzę. Do prawidłowego wykonywania czynności i rzetelnej oceny konieczne jest poznanie i zrozumienie wymagań danej normy. Co więcej, sam proces audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ma swoją własną specyfikę, a zadaniem audytora jest m.in. przygotowanie planu i raportu, a także określenie celów. Warto brać udział przede wszystkim w szkoleniach, których zwieńczeniem jest przyznanie prestiżowego certyfikatu, takiego jak ERCA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *