System RCP – nowoczesna rejestracja czasu pracy

Obowiązek rejestracji czasu pracy każdego zatrudnionego pracownika dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce niezależnie od wielkości firmy ani rodzaju zatrudnienia. Obowiązujące przepisy są w tym zakresie jednoznaczne i precyzyjne, nakazując skrupulatną ewidencję zarówno liczby godzin spędzonych na wykonywaniu obowiązków służbowych przez każdego pracownika, jak i chwili rozpoczęcia oraz czasu zakończenia pracy.

Trwająca epidemia koronawirusa znacznie przyspieszyła tempo zmian w sposobie ewidencji czasu pracy przez pracodawców, w związku z czym oprogramowanie RCP jest już w zasadzie standardem w bardzo dużej liczbie firm – szczególnie tych, które ze względów bezpieczeństwa przeniosły zatrudnione osoby do pracy zdalnej. Dzięki temu firmy mogą prowadzić działalność pomimo obowiązujących obostrzeń, dysponując jednocześnie skutecznym narzędziem do kontroli czasu pracy poszczególnych pracowników.

Podstawowe funkcjonalności systemu RCP

Zakres funkcjonalności dostępnych w obrębie systemu do rejestracji czasu pracy może znacznie wykraczać poza precyzyjną ewidencję liczby godzin przepracowanych przez daną osobę w ciągu doby. Dobrej klasy system RCP może np. pozwalać na integrację z systemem HR, co pozwoli zautomatyzować nadzór i kontrolę nad wymiarem urlopu wypoczynkowego wszystkich pracowników w danym roku.

Inną przydatną funkcjonalnością spotykaną w niektórych nowoczesnych systemach RCP jest możliwość wygenerowania z poziomu systemu różnego typu raportów i zestawień w oparciu o określone zestawy danych – jak choćby list obecności pracowników, wykazów realizacji założonych celów czy zestawienia nadgodzin dla poszczególnych pracowników w dowolnie zdefiniowanym okresie.

Zastosowanie systemów RCP

We współczesnych realiach biznesowych systemy rejestracji czasu pracy znajdują zastosowanie nie tylko w zatrudniających wiele osób firmach o rozproszonej i skomplikowanej strukturze organizacyjnej. Coraz częściej na ich wdrożenie decydują się podmioty średnie i małe, ponieważ dzięki odpowiednio dobranemu systemowi RCP i dodatkowym modułom można nie tylko nadzorować czas, ale również planować pracę dla zatrudnionych osób z uwzględnieniem bieżącego zapotrzebowania. Dotyczy to zarówno pracowników etatowych, jak i tych zatrudnianych na podstawie umowy-zlecenia, stażystów czy pracowników kontraktowych.

Dlaczego warto korzystać z rozwiązań RCP?

Jednym z najpoważniejszych argumentów przemawiających na korzyść systemów RCP jest możliwość ich używania do efektywnego i w dużym stopniu zautomatyzowanego zarządzania pracą oraz zadaniami przydzielanymi poszczególnym pracownikom. To przekłada się nie tylko na większy komfort osób odpowiedzialnych za planowanie pracy, ale także na rozliczanie wyników pracowników w oparciu o rzetelne i wiarygodne obliczenia wykonane przez system.

Ponadto sprawnie działający system rejestracji czasu pracy jest w stanie wyeliminować albo w dużym stopniu ograniczyć liczbę spóźnień i przedłużających się przerw, jeśli zostanie wykorzystany do naliczania wynagrodzeń na bazie gromadzonych przez RCP danych. Dla wielu pracodawców bardzo przydatne mogą się też okazać statystyki dotyczące ilości nieproduktywnie spędzanego przez pracowników czasu w godzinach ich pracy.

Infinite RCP – nowoczesne wsparcie dla pracodawcy

Skuteczny nadzór i koordynacja pracy wykonywanej przez pracowników niezależnie od formy zatrudnienia czy miejsca wykonywania obowiązków służbowych przekłada się na większą efektywność działania całej firmy, a więc i na lepszy wynik finansowy. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza teraz, gdy okazało się, że wiele zadań może być z powodzeniem realizowanych przez pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie, o ile są we właściwy sposób kontrolowani i rozliczani za faktycznie przepracowany czas.

Narzędziem, które pozwala skutecznie ewidencjonować, weryfikować i kontrolować pracę w firmach dowolnej wielkości (także w tych najmniejszych) jest system rejestracji czasu pracy stworzony przez polską firmę Infinite. System INFINITE RCP ma strukturę modułową, dzięki czemu jeszcze na etapie wdrożenia można go dowolnie skonfigurować i wyposażyć w funkcjonalności rzeczywiście przydatne dla danej organizacji. Innowacyjne rozwiązania w rodzaju możliwości tworzenia i modyfikacji grafików pracy dla zadań i projektów będących już w fazie realizacji czy obecność modułu przeznaczonego do zarządzania danymi pracowników w firmach bez własnego działu HR to dodatkowe atuty INFINITE RCP.

Z pełną funkcjonalnością systemu można zapoznać się na stronie internetowej producenta – Infinite IT Solutions.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *