Zarządzanie emocjami w pracy – klucz do efektywnej współpracy

Emocje są nieodłączną częścią ludzkiej natury. Bez względu na to, czy przebywamy w środowisku zawodowym, publicznym czy prywatnym, są zawsze z nami. W jaki sposób więc nimi zarządzać, aby wyrażać je w zdrowy sposób oraz należycie rozpoznawać stany emocjonalne u innych?

Środowisko zawodowe a emocje

Zdarza się, że stereotypowo utożsamiamy profesjonalizm z brakiem okazywania emocji. Uważamy, że są one nieprzydatne czy wręcz szkodliwe – czy to w trakcie kontaktu z klientami czy współpracownikami. Jest jednak zgoła inaczej. Emocje to naturalna część ludzkiego życia, od którego nie możemy uciekać. Zaprzeczanie uczuciom, które pojawiają się w trakcie dnia pracy, może mieć fatalne skutki, powiązane np. z somatyzowaniem (czyli przełożeniem uwięzionych emocji na dolegliwości fizyczne). Jednocześnie osoby, które nie okazują emocji, wydają się mniej dostępne dla innych, co może mieć duży wpływ na ich możliwości budowania relacji w organizacji.

Inteligencja emocjonalna a zarządzanie emocjami

Inteligencja emocjonalna to inaczej zestaw czterech kompetencji, które pozwalają na lepsze zrozumienie uczuć i reagowanie na ich obecność. Pierwszą z umiejętności jest właśnie zarządzanie emocjami, które rozumie się jako zdrowe reakcje na odczucia i związane z nimi impulsy. Nie jest to możliwe bez drugiej umiejętności, czyli samoświadomości. Pozwala ona na rozpoznawanie i jasne nazywanie emocji, które się przeżywa. Ponadto oznacza to, że umiemy także rozpoznać, w jaki sposób dana emocja wpływa na nasze myśli i działania. Wiemy wówczas, jakie emocje wywołują niechciane reakcje, a z którymi radzimy sobie bardzo dobrze.

Trzecią kompetencją jest empatia. Należy ją postrzegać jako poprawne odczytywanie i rozumienie emocji współpracowników. Wiąże się to również z rozpoznawaniem różnorodnych sygnałów i potrzeb, natomiast nie musi oznaczać, że każda cudza emocja jest dla nas zadaniem do wykonania. Ostatnia kompetencja to zarządzanie relacjami, czyli komunikacja, nawiązywanie relacji i ich podtrzymywanie. Pozwala to na budowanie zespołów i firm, w których poszczególni pracownicy mogą na siebie liczyć i się wspierać.

Zarządzanie emocjami a kultura organizacyjna

Nowoczesne organizacje coraz lepiej rozumieją, iż o ich sukcesie decydują ludzie i ich komfort. W związku z tym budowanie firmy, w której emocje nie są mile widziane, może jedynie wzbudzić wiele frustracji i nieporozumień. Z tego względu kultura organizacyjna nie powinna tłumić potrzeb, które wynikają z różnorodnych uczuć, jakie są obecne w miejscu pracy, np. poprzez unikanie kluczowych tematów czy problemów, których w środowisku zawodowym nie brakuje. Niestety, wiele firm wciąż ma tendencję do pomijania tego typu kwestii, co szczególnie w wypadku liderów może mieć negatywne konsekwencje, gdyż może się to bezpośrednio przekładać na pracowników niższych szczebli. Niezdolność do rozwiązywania konfliktów i trudności to przypadłość, którą można odmienić z pomocą programów rozwojowych Impact. Podczas ich trwania pomagamy organizacjom zdiagnozować kluczowe obszary, które wymagają modyfikacji, np. w komunikacji, zarządzaniu i stylach przywództwa i innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *